Fakultet

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET OSIJEK

Adresa: Kneza Trpimira 2B, HR-31000 Osijek

Zavod za programsko inženjerstvo i Zavod za računalno inženjerstvo i automatiku 
Kampus: Cara Hadrijana 10b, HR-31000 Osijek

Telefon: +385 (0) 31 224-600 / Fax: +385 (0) 31 224-605 / E-mail: etf@etfos.hr
IBAN: HR19 2390 0011 1000 16777, Hrvatska poštanska banka
OIB: 95494259952