Aktualno

Fakultet

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET OSIJEK

Adresa: Kneza Trpimira 2B, HR-31000 Osijek

Zavod za programsko inženjerstvo i Zavod za računalno inženjerstvo i automatiku (Kampus): Cara Hadrijana 10b, HR-31000 Osijek

Telefon: +385 (0) 31 224-600 / Fax: +385 (0) 31 224-605 / E-mail: etf@etfos.hr
IBAN: HR19 2390 0011 1000 16777, Hrvatska poštanska banka
OIB: 95494259952

Uprava:
Dekan: Prof.dr.sc. Drago Žagar
Prodekan za nastavu i studente: Izv.prof.dr.sc. Kruno Miličević
Prodekanica za znanost i poslijediplomske studije: Prof.dr.sc. Snježana Rimac-Drlje
Prodekan za poslovanje, tehnologiju i suradnju s gospodarstvom: Izv.prof.dr.sc. Dražen Slišković
Prodekan za međunarodnu suradnju: Prof.dr.sc. Goran Martinović

Znanost

Znanstveno-istraživački rad na Elektrotehničkom fakultetu ima svoje početke još za razdoblja djelovanja Studija elektrostrojarstva. Prva znanstvena istraživanja započela su, zapravo, i prije nego je učilište bilo registrirano kao znanstvena ustanova; istraživački radovi prijavljivali su se kao istraživački zadaci u okviru projekata drugih istraživačkih institucija u Hrvatskoj. Okupljen istraživački kadar profiliran prema nastavnom programu pokretao je istraživačke projekte u okviru Fakulteta ili prilikom boravka na drugim fakultetima u zemlji i inozemstvu. Područja istraživanja obuhvaćala su elektrostrojarstvo, elektroenergetiku, automatiku, računarstvo, komunikacije, strojarstvo i organizaciju proizvodnje te matematike i fizike. U rad na realizaciji projekata, osim istraživača zaposlenih kao nastavnika na Fakultetu, uključeno je i dvadesetak istraživača iz gospodarstva slavonske regije, koji su postigli znanstveni stupanj. Na taj način formirani su istraživački timovi za nekoliko područja istraživanja na principu interdisciplinarnosti što je rezultiralo zajedničkim radom stručnjaka iz gospodarstva i istraživača sa Sveučilišta.


Kontakt:

Prodekanica za znanost i poslijediplomske studije:
Prof.dr.sc. Snježana Rimac-Drlje

Struka

Iako je osnovna misija Elektrotehničkog fakulteta Osijek kroz svoj obrazovni sustav sveučilišnih i stručnih studija stvarati visoko stručne kadrove koji su sposobni pratiti razvoj tehnologija na područjima elektrotehnike i računarstva i primjenjivati stečena znanja u rješavanju inženjerskih problema, vrlo je važna i misija prijenosa znanja o novim tehnologijama utemeljenih na novim znanstvenim spoznajama koja se odvija kroz izravnu suradnju s gospodarstvom.

Osnova za ispunjenje ove misije gradi se kroz kontinuirani znanstveno-istraživački i stručni rad djelatnika Elektrotehničkog fakulteta, unaprjeđenje njegovih laboratorija, suradnju s drugim akademskim i istraživačkim ustanovama te suradnju s industrijom i drugim gospodarskim subjektima/partnerima u domovini i inozemstvu.

Sve ovo ima za cilj podizanje tehnološke razine proizvodnih sustava u regiji i povećanje konkurentnosti hrvatskih proizvoda na europskom i svjetskim tržištima.


Kontakt:

Prodekan za poslovanje, tehnologiju i suradnju s gospodarstvom:
Izv.prof.dr.sc. Dražen Slišković

Studiji

Tijekom lipnja 2005. godine na prijedlog Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, Ministar znanosti, obrazovanja i športa je izdao dopusnice za izvođenje novih sveučilišnih preddiplomskih i diplomskih studija elektrotehnike i računarstva, te stručnih studijskih programa na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku, usklađenih s Bolonjskom deklaracijom. Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na sjednici održanoj 20. veljače 2006. donio je odluku o ustroju i izvedbi sveučilišnog poslijediplomskog doktorskog studija Elektrotehnika sa smjerovima: Elektroenergetika, te Komunikacije i informatika na ETF-u u potpunosti usklađenim s Bolonjskom deklaracijom.

Kontakt:

Prodekan za nastavu i studente
Izv.prof.dr.sc. Kruno Miličević
i predsjednik Povjerenstva za kvalitetu visokog obrazovanja ETF-a
Prof.dr.sc. Snježana Rimac-Drlje

Studenti

Slijedimo trendove razvoja visokog školstva u Hrvatskoj i Europi u programskom, kadrovskom, prostornom, laboratorijskom, kvalitetnom izboru studenata, primjeni modernih metoda u nastavi i svim drugim aspektima rada ETF-a.

Usklađujući programe s Bolonjskom deklaracijom usvojeni su novi planovi i programi:

dva studija (elektrotehnika i računarstvo) na preddiplomskom i više smjerova na diplomskom sveučilišnom studiju,
te poslijediplomske specijalističke, magistarske i doktorske studije s po dva smjera u elektrotehnici i računarstvu.

Sve to zajedno s tri smjera stručnog studija u potpunosti predstavljaju odgovarajuću platformu za obrazovanje stručnih tehničkih kadrova za potrebe naše regije kao i bližih regija Republike Hrvatske.

Kontakt:

Prodekan za nastavu i studente
Izv.prof.dr.sc. Kruno Miličević

Međunarodna

Elektrotehnički fakultet u Osijeku ima dugogodišnju suradnju s drugim fakultetima, visokim školama i institutima u zemlji i inozemstvu. Ta suradnja očitovala se i očituje se kroz razmjenu i gostovanja nastavnika, znanstveno usavršavanje istraživača, istraživanja u svezi tema magistarskog rada i doktorske disertacije, obavljanje studentske prakse, pohađanje jezičnih tečajeva, izradu diplomskih radova, istraživanja na projektima, te drugih aktivnosti. Osim suradnje fakulteta kao institucije, postoji izravna suradnja znanstvenih djelatnika s kolegama u inozemstvu, kojom se razmjenjuju publikacije, znanstveni i stručni radovi, ali i surađuje u istraživanju i zajednički objavljuje rezultate znanstvenog rada.

Kontakt:

Prodekan za medjunarodnu suradnju
Erasmus koordinator ETF-a Osijek
prof.dr.sc. Goran Martinovic
e-mail: goran.martinovic@etfos.hr
Telefon: 031495401
Fax: 031495402
 

Projekti

Znanstveni i istraživački rad na Fakultetu ima kontinuirane 35-godišnje korijene koje je ostvarivao i ostvaruje okupljen istraživački kadar profliran prema nastavnom programu. I DANAS znanstvena istraživanja pokreću niz aktivnosti Fakulteta, a znanstveni i stručni projekti omogućuju kvalitetnija istraživanja, lakše praćenje istraživačkih aktivnosti, te podmirivanje dijela materijalnih i režijskih troškova Fakulteta, kao i sudjelovanje nastavnika na konferencijama i radionicama, članstva u međunarodnim i domaćim znanstveno-stručnim udrugama, te ovisno o vrsti projekta nabavku opreme.
Jačanje istraživačkih aktivnosti na taj način omogućuje bolje praćenje trendova u znanosti i struci, te kvalitetnije izvođenje nastave obogaćene novim spoznajama i novim tehnologijama, a oprema nabavljena za potrebe istraživanja najčešće se primjenjuje i u nastavi. Objavljivanje rezultata istraživanja ističe prepoznatljivost, vidljivost i nazočnost Fakulteta na domaćoj i međunarodnoj znanstvenoj sceni, a rezultati istraživanja najčešće dovode do novih zamisli i do primjene istraživanja u industriji i javnom sektoru. Rezultati i kvaliteta znanstveno-istraživačkog rada neprestano su u porastu. Fakultet je svojim stručnim i razvojnim projektima prepoznatljiv diljem Hrvatske, ali i izvan nje.

Ured za međunarodnu suradnju, znanstvene i stručne projekte

Voditeljica: Sonja Bošnjak
E-mail adresa: sonja.bosnjak@etfos.hr

Djelatnica: Tihana Gusić
E-mail adresa: tihana.gusic@etfos.hr

Telefon: 031 - 224-700
Prostorija: Prostorija 1 - 38 (Kneza Trpimira 2b) Uredovno vrijeme: ponedjeljak - petak od 08:00 do 15:00 sati