Login

 Za ETFOS Forum koristite svoje AAI@etfos.hr podatke 

slika_8977835monografija_web007.jpg
slika_9187115.jpg
Proslov DEkana
35 GODINA POSTOJANOSTI (1978. – 2013.)
Elektrotehnički fakultet u Osijeku DANAS


35 godina proteklih u djelovanju bilo koje ljudske skupine pozornosti je vrijedno razdoblje; mnogo se toga dogodilo zbog čega nismo oni koji smo bili na početku toga djelovanja, a nekih među nama više  i nema. U  takvom  razmišljanju našlo 
se razloga za odluku da se povodom te obljetnice neprekinutog djelovanja Elektrotehničkog fakulteta Osijek  pripremi  i  objavi  nova monografja koja je svojevrstan nastavak monografje 30 GODINA STUDIJA ELEKTROTEHNIKE U OSIJEKU, objavljene u jubilarnoj 2008. godini u izdanju  osječkog Elektrotehničkog  fakulteta. 

Rad fakulteta se u proteklih 5 godina, posebice u  jubilarnoj godini,  tj. DANAS, u kojima se Fakultet, po uzoru na  slične europske  institucije,  još više unaprijedio  i  razvio  znanstveno-istraživačke  i znanstveno-nastavne  orijentacije,  povećao  na-
stavni kadar i broj studenata, proširio studije, kao i prateće službe, te se svrstao u red vodećih znanstvenih i visokoobrazovnih tehničkih ustanova u ovom dijelu Europe. 

Od ovih činjenica pošlo se prije 30 godina, kada je grupa stručnjaka predvođena prof. Stjepanom Lončarom, direktorom tadašnjeg Elektrometalskog školskog centra u Osijeku, krenula u realizaciju utemeljenja Studija elektrostrojarstva u Osijeku. Studij je utemeljen uz značajnu potporu Sveučilišta, pojedinih fakulteta, više industrijskih poduzeća i rukovodećih osoba političkog i upravnog života u gradu Osijeku. Mnogo je prepreka i problema bilo na putu konsolidacije ovog tehničkog učilišta. No, one su ipak svladavane i Studij se nabavkom opreme i zapošljavanjem stručnih kadrova održao i razvijao.
Agresija na Republiku Hrvatsku i Domovinski rat privremeno su usporili razvoj Elektrotehničkog fakulteta, no dobrom strategijom, okupljanjem stručnog kadra te suradnjom sa srodnim institucijama završena je poslijeratna obnova te realiziran vrlo ambiciozan plan-izgradnja Fakulteta po uzoru na slične europske institucije u pogledu znanstveno-istraživačke i znanstveno-nastavne orijentacije i organizacije kao i kadrovske strukture te opremljenošću odgovarajućom laboratorijskom opremom.


Izobrazba stručnjaka pretpostavka je za uvođenje visoke tehnologije za sve vrste proizvodnje koje će biti konkurentne na svjetskom tržištu. Primjena dostignuća iz elektrotehnike i računarstva ima neposredni utjecaj na ostale grane djelatnosti (industrija, graditeljstvo, uslužne djelatnosti i dr.) i stoga je djelovanje Elektrotehničkog fakulteta Osijek u istočnoj Hrvatskoj važno zbog disperzije znanstvenog i stručnog rada u ovaj dio Hrvatske, što pokazuju i suvremeni trendovi u razvijenim industrijskim zemljama.

Ovu 30. obljetnicu dočekujemo s poslovnim prostorom od preko 5.000 m2 na lokaciji u Trpimirovoj ulici 2b i novim prostorom od 3.000 m2 (predavaonice, laboratoriji i kabineti za profesore) na lokaciji budućeg sveučilišnog kampusa (Ul. Cara Hadrijana), s novom laboratorijskom i nastavnom opremom te s 30 zaposlenih doktora znanosti i 35 magistara i znanstvenih novaka. Stoga ETF može vrlo uspješno djelovati u visokoškolskom obrazovanju te u realizaciji stručnih i znanstvenih projekata.

ETF djeluje u svom prirodnom, prostornom, tehnološkom, gospodarstvenom i društvenom okružju pet županija. Svoje ne male dosadašnje doprinose u osposobljavanju stručnih kadrova u regiji Elektrotehnički fakultet Osijek sada će u novim uvjetima značajno povećati u obujmu te u kvaliteti obrazovanja i istraživačkog rada. Slijedimo trendove razvoja visokog školstva u Hrvatskoj i Europi u programskom, kadrovskom, prostornom, laboratorijskom, kvalitetnom izboru studenata, primjeni modernih metoda u nastavi i svim drugim aspektima rada ETF-a. Usklađujući programe s Bolonjskom deklaracijom usvojeni su novi planovi i programi: dva studija (elektrotehnika i računarstvo) na preddiplomskom i više smjerova na diplomskom sveučilišnom studiju, te poslijediplomske specijalističke, magistarske i doktorske studije s po dva smjera u elektrotehnici i računarstvu. Sve to zajedno s tri smjera stručnog studija u potpunosti predstavljaju odgovarajuću platformu za obrazovanje stručnih tehničkih kadrova za potrebe naše regije kao i bližih regija Republike Hrvatske.

S ovim značajkama ulazimo u novo razdoblje našeg razvoja u kojemu danas naše sposobnosti mogu biti daleko bolje iskorištene u funkciji transfera i razvoja tehnologije te ukupnog gospodarskog i društvenog napretka naše regije i zemlje u cjelini. Naši dosadašnji rezultati su i jamstvo da će Elektrotehnički fakultet i u budućnosti znati odgovoriti na sve izazove tehnološkog i društvenog razvoja u našoj zemlji.

Dekan Elektrotehničkog fakulteta
Prof.dr.sc. Radoslav Galić