Dokumenti

DOKUMENTI NA RAZINI FAKULTETA ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK

Strategija ETF 2016. - 2020. godine
Statut Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek - pročišćeni tekst, travanj 2016.

Pravilnik o radu


Pravilnik o organizaciji sustava za osiguranje kvalitete  visokog obrazovanja na FERIT-u
Prirucnik za unaprijeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja
Politika kvalitete

Strategijski plan 2011 - 2015 
Strateški program znanstvenog istraživanja 2014. - 2020.
Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti
Pravilnik o nagradama i priznanjima studentima
Pravilnik o stručnoj praksi
     Obrazac - Potvrda o prihvatu na strucnu praksu
     Obrazac - Uputnica za obavljanje strucne prakse
     Obrazac - Ocjena mentora o obavljenoj strucnoj praksi
Pravila o međunarodnoj odlaznoj i dolaznoj mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja i studenata
Naputak za prijavu i praćenje provedbe projekata
Odluka o postupku i uvjetima za izdavanje isprave o izjednačavanju stručnih naziva
Izvještaj za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2014.
Izvještaj za razdoblje od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015.
Izvještaj za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016.

 Obrazac -   Zahtjev za pokretanje postupka izdavanja udzbenika 

Obrazac - Zahtjev za odobrenje troškova lektoriranja

Obvezni sadržaj podneska za izbor u znanstvena zvanja

 

DOKUMENTI NA RAZINI SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravilnik o studijima i studiranju
Pravilnik o poslijediplomskim studijima
Pravilnik o Erasmus + programu individualne međunarodne mobilnosti
Pravilnik o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravilnik o vrednovanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora
Etički kodeks

DOKUMENTI NA NACIONALNOJ RAZINI

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja
Odluka o obliku i nacinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja

Zakon o radu
Zakon o zaštiti na radu

APPLICATION-ORIENTED STUDIES
Application-oriented studies in Electrical Engineering - Study Programme

DIPLOMSKI RADOVI ZA DODIPLOMSKI STUDIJ
Upute za izradu diplomskog rada

ERASMUS
PhD Courses
Statement of lecturers intention of Erasmus+ course recognition
Iskaz namjere nastavnika za priznavanje predmeta polozenih za vrijeme Erasmus boravka