Dokumenti

DOKUMENTI NA RAZINI FAKULTETA ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK

Strategija ETF 2016. - 2020. godine
Statut Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek - pročišćeni tekst, travanj 2016.

Pravilnik o radu

Pravilnik o organizaciji sustava za osiguranje kvalitete  visokog obrazovanja na Elektrotehničkom fakultetu Osijek
Prirucnik za unaprijeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja
Politika kvalitete

Strategijski plan 2011 - 2015 
Strateški program znanstvenog istraživanja 2014. - 2020.
Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti
Pravilnik o nagradama i priznanjima studentima
Pravilnik o stručnoj praksi
     Obrazac - Potvrda o prihvatu na strucnu praksu
     Obrazac - Uputnica za obavljanje strucne prakse
     Obrazac - Ocjena mentora o obavljenoj strucnoj praksi
Pravila o međunarodnoj odlaznoj i dolaznoj mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja i studenata
Naputak za prijavu i praćenje provedbe projekata
Odluka o postupku i uvjetima za izdavanje isprave o izjednačavanju stručnih naziva
Izvještaj za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2014.
Izvještaj za razdoblje od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015.

 Obrazac -   Zahtjev za pokretanje postupka izdavanja udzbenika 

Obrazac - Zahtjev za odobrenje troškova lektoriranja

Obvezni sadržaj podneska za izbor u znanstvena zvanja

 

DOKUMENTI NA RAZINI SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravilnik o studijima i studiranju
Pravilnik o poslijediplomskim studijima
Pravilnik o Erasmus + programu individualne međunarodne mobilnosti
Pravilnik o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravilnik o vrednovanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora
Etički kodeks

DOKUMENTI NA NACIONALNOJ RAZINI

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja
Odluka o obliku i nacinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja

Zakon o radu
Zakon o zaštiti na radu

APPLICATION-ORIENTED STUDIES
Application-oriented studies in Electrical Engineering - Study Programme

DIPLOMSKI RADOVI ZA DODIPLOMSKI STUDIJ
Upute za izradu diplomskog rada

ERASMUS
PhD Courses
Statement of lecturers intention of Erasmus+ course recognition
Iskaz namjere nastavnika za priznavanje predmeta polozenih za vrijeme Erasmus boravka