Kvaliteta

Osiguranje kvalitete je sveobuhvatni izraz koji obično uključuje sve politike, procese, aktivnosti i mehanizme kojima se priznaje, održava i razvija kvaliteta visokog obrazovanja. Uspostavljeni SUK na FERIT odnosi se na njegovu cjelokupnu djelatnost - nastavnu, znanstvenu i stručnu te na njegovu cjelokupnu organizacijsku strukturu ( osim za službu računovodstva).

Potpisivanjem Bolonjske deklaracije Hrvatska je preuzela obvezu promicanja europske suradnje u osiguranju kvalitete radi izrade komparativnih kriterija i metodologija. Standarde i smjernice za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (SGQA/ESG) pripremilo je Europsko udruženje za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (ENQA) u suradnji s ostalima i na zahtjev Bolonjske konferencije održane u Berlinu 2003. Ti standardi su prihvaćeni na konferenciji u Bergenu 2005.

Svrha i cilj uspostavljanja SUK na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek je osiguranje zahtijevane razine kvalitete visokog obrazovanja (nastavnog procesa), znanstveno-istraživačkog i stručnog rada te sustavno dokumentiranje bitnih elemenata definiranih procedura i aktivnosti.

Sustav upravljanja kvalitetom Fakulteta:

Definira politiku i ciljeve kvalitete
Definira procedure koje su potrebne za uspostavljanje SUK kao i njihovu primjenu unutar Fakulteta
Daje pregled organizacijske strukture Fakulteta i raspodjele odgovornosti koja treba biti u mogućnosti podržati implementaciju sustava kvalitete i ostvarenje postavljenih ciljeva kvalitete
Definira osnove za sistematizaciju pravila i procedura unutar fakulteta
Osigurava provođenje, planiranje, kontrolu i stalno poboljšavanje procedura
Definira način i učestalost provođenja internih prosudbi za ocjenjivanje uspostavljenog SUK
Osigurava da se sve aktivnosti na Fakultetu planiraju i kontroliraju
Osigurava ispunjenje svih zahtjeva iz ugovora s certifikacijskim tijelima
Osigurava kontinuirano i dokumentirano provođenje preuzetih obaveza Fakulteta u nastavnom, znanstveno-istraživačkom i stručnom radu.

Pravilnik o organizaciji sustava za osiguranje kvalitete  visokog obrazovanja na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Povjerenstvo za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja:

1. doc. dr. sc. Tomislav Rudec, predstavnik nastavnika, predsjednik
2. doc. dr. sc. Tomislav Matić, predstavnik nastavnika, član
3. Ivan Vidović, predstavnik suradnika, član
4. Denis Vranješ, predstavnik suradnika, član
5. dr. sc. Zoran Kovač, predstavnik vanjskih dionika (HEP d.d.), član
6. mr. sc. Zvonimir Kaprocki, predstavnik vanjskih dionika (RT-RK d.o.o.), član
7. Boris Bajtl, dipl. ing, predstavnik vanjskih dionika (SIEMENS CVC d.o.o.), član
8. Luka Stojnović, predstavnk studenata, član
9. Ljiljana Pintarić, prof., predstavnica Ureda za unaprjeđenje i osiguranje
kvalitete visokog obrazovanja, članica
10. Petra Đurović, predstavnica studenata poslijediplomskog sveučilišnog studija, član
11. Sandra Vdovjak, voditeljica Alumni kluba FERIT-a Osijek, član


Politika kvalitete

Godišnje izvješće o radu Povjerenstva 2013./2014.
Plan rada
Povjerenstva za akademsku 2014./2015. godinu
Godišnje izvješće o radu Povjerenstva za akademsku 2014./2015. godinu
Plan rada Povjerenstva za akademsku 2015./2016. godinu

Plan rada Povjerenstva za kvalitetu za ak 2016./2017.

Izvješće Povjerenstva za kvalitetu za ak 2015./2016.

Priručnik za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja

Analiza ankete za diplomirane studente

Analiza ankete za studente poslijediplomskog studija

Dokumenti osiguravanja kvalitete prema ISO 9001:2008

Pravilnik o organizaciji sustava za osiguranje kvalitete visokog obrazovanja

Priručnik sustava kvalitete ETFOS rev3.pdf

SHEMA ETFOS-1 rev3.pdf

Politika_kvalitete_-_Dekan_ETFOS.pdf
 

Procedure sustava upravljanja kvalitetom


PR-4-1_0_Izrada_i_označivanje_procedura_sustava_kvalitete.pdf

PR-4-2.0_Upravljanje_dokumentima_i_zapisima_SUK_revizija.doc

PR-6-1.0_Posudba_knjiga_u_knjiznici.pdf

PR-7-1_0_Sadrzaj_izvedbenog_plana.pdf

PR-7-2.0_Upis_na_studij_i_visu_godinu_studija-rev1.pdf

PR-7-3.0_Polaganje_ispita_i_evidencija_o_polozenim_ispitim.pdf

PR-7-4 0 Prijava izrada i obrana diplomskog rada -revizija3.pdf

PR-7-5 0 Prijava i ocjena završnog rada-revizija3.pdf

PR-7-6 0 Prijava ocjena i obrana doktorskog rada rev1.pdf

PR-7-7.0_Prijava,_ocjena_i_obrana_magistarskog_rada.pdf

PR-7-8.0_Prijava,_ocjena_i_obrana_specijalistickog_rada.pdf

PR-7-9.0_Izdavanje_udzbenika_i_drugih_izdanja-rev1.pdf

PR-7-10 0 Postupak javne nabave-rev2.pdf

PR-7-11.0_Strucni_rad-rev1.pdf

PR-8-1_0_Studentska_ocjena_nastave_i_nastavnika.pdf

PR-8-2.0_Zamolbe,_zalbe_i_prigovori_u_nastavnom_procesu-rev2.pdf

PR-8-3.0_Interne_prosudbe_revizija1.doc

PR-8-4.0_Izrada_samoanalize.pdf

PR-8-5.0_Praćenje_indikatora_kvalitete.pdf

PR-8-6.0_Preventivne_radnje.pdf

PR-8-7.0_Popravne_radnje.pdf

PR-8-8.0 Upravina ocjena sustava kvalitete rev1.pdf

PR-8-9.0_Upravljanje_nesukladnostima.pdf

Kontakt:
Pitanja, primjedbe i prijedloge možete poslati na e-mail adresu
kvaliteta@etfos.hr