Moju kolekciju Alan Fordova predstavlja 230 brojeva koje želim upotpuniti u jednu cjelinu.

Mali naputak:
Brojeve serije treba promatrati tako da se strip otvori, te će se uz broj stranice pri dnu nalaziti još jedan broj. Taj broj predstavlja redni broj stripa iz originalne serije Alan Forda.

No, da Vam pokažem kolekciju:

od 001 do 050 broja
od 051 do 100 broja
od 101 do 150 broja
od 151 do 200 broja
od 201 do 230 broja