Izjava o konverziji – Conversion statement

Sva plaćanja biti će izvršena u kunama.

Iznos za koji teretimo vašu karticu dobiva se konverzijom cijene u eurima u hrvatske kune prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan izdavanja ponude.

Kod terećenja vaše kartice, iznos u hrvatskim kunama preračunava se u valutu vaše kartice prema tečaju kartičnih shema MasterCard ili Visa odnosno tečaju vaše banke. Zbog navedenih konverzija postoji mogućnost male razlike u odnosu na originalnu cijenu navedenu na našim web stranicama.

All payments will be completed in Croatian currency.

The amount for charging your card is obtained through the conversion of the price in Euro into Croatian kuna according to the middle exchange rate of the Croatian National Bank on the day of offer issuance.

When charging your card, the amount in Croatian kuna is converted into your card currency according to the exchange rate of credit card schemes MasterCard or Visa or exchange rate of your Bank. As a result of stated conversions there is a possibility of a slight difference from the original price provided on our web site.